(function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter44688328 = new Ya.Metrika({ id:44688328, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");

Blog

Cilt Kanseri

            Cilt dokularından kaynaklanan kanserlere Cilt Kanseri denir. Pek çok türü vardır. Genel olarak cilde rengini veren melanosit simile hücrelerinden kaynaklanmaktadır. En yaygın olarak görülen kanser türü olmakta ve ülkemizde çok fazla görülen melanom 30 yıl içerisinde yüzde 237 oranında artmıştır. Cilt kanserleri içerisinde en az görülen çeşidi olmasına karşılık en tehlikeli türüdür. Melanom diğer organlara da yayılmakta ve ölümlere neden olabilmektedir. Bu çeşidin dışında yassı ve bazal kanserler arasında da genel olarak bazal hücreli kanserler daha da çok görülmektedir. Bu alanda her 100 hastadan birinin hayatını kaybettiği söylenebilir.

Cilt Kanseri Nedir?

            Derimizin vücudumuzun en büyük organıdır ve çok fazla görevi vardır. İç organlarımızı kaplar ve olası yaralanmalara karşılık vücudu korur. Aynı zamanda su ya da sıvı kaybını önlemektedir. Bu şekilde de UV ışınlara ve bakterilere karşı koruyuculuğu vardır. Farklı nedenlerden dolayı deri üzerinde Cilt Kanseri meydana gelebilir. Derinin ikinci katmanında bulunan melanositler melanoma dönülebilmektedir. Kanser ilerlediğinde dal alt katmanlara doğru genişleyecektir.

Cilt Kanseri Riskini Artıran Faktörler Nelerdir?

  • Güneş ışığı ve cilt rengine maruz kalma
  • Doğal ya da yapay aşırı güneş ışığı maruziyeti
  • Çilli, sarışın, mavi ya da yeşil gözlü olma
  • Arsenik maruz kalma
  • Cilt ülserleri ya da kronikleşen cilt enfeksiyonları
  • Radyoterapi
  • Farklı nedenlerden dolayı bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç alıyor olmak
  • Aktinik keratozi gibi risklere maruz kaldığınızda mutlaka bir doktora başvurmanız gereklidir.

Bunların yanı sıra Cilt Kanseri risk faktörleri içerisinde yaşın ilerlemesi ile kanser görülme riski artar. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülme riski bulunur. Ağır kimsayal maddelere maruz kalmada bu kansere yakalanma riskini artırmaktadır.

Cilt Kanseri Belirtileri Nelerdir?

            Hemen hemen her hastalıkta olduğu gibi tüm kanser türlerinde de etken teşhis hayat kurtaran bir öneme sahiptir. Cilt üzerinde gözle görülebilen etkiler bulunuyor. Kahverengi lekeler ve et benleri düzenli olarak doktor tarafından kontrol edilmesi gereklidir. Düzenli muayene ile kanser ilerlemeden kontrol altına alınabilir. Ciltte çıkan ve 4 haftayı geçmeyen lekeler ya da yaralarla bu kanser türü kendini belli eder. Bu yaralarda kaşıntı, acı, pullanmalar ya da kabuk bağlama gibi çeşitli sorunlar görülebilir. Cilt üzerindeki bazı çatlaklar üzerinde nedeni belli olmayan ülserde oluşabilir.

Cilt Kanseri Tedavisi

            Bu alanda Cilt Kanseri tedavisi içerisinde kanserli dokunun kalıntı bırakmayacak şekilde çıkarılması gereklidir. Cerrahi operasyonlarla bu sonuçlar elde edilebilir. Ve genel olarak bu operasyonlar oldukça başarılı olmaktadır. Eğer doku yeterli bir derinlikte çıkarılırsa kanserin yeniden tekrarlamasının da önüne geçilmektedir. Bu operasyonlarda tedavi içerisinde derinin çıkarılmasının yanında estetik olarak iz kalmamasına da dikkat edilmektedir. Bunun yanında derinin çıkarıldığı alanda işlev kaybının olmaması da gereklidir.

            Yük bölgesinde bu kanser daha fazla görülmektedir. Bu nedenle tedavilerde tümör büyüklüğü, deri özellikleri, hastanın genel yaşı ve lenf bezlerine yayılma olasılıkları da dikkate alınarak operasyonlar yapılmaktadır. Tedaviler tek tip olmaz. Kişiye özel olarak Cilt Kanseri tedavisi yapılır. Küçük tümörlerin tedavisinde radyoterapi ve cerrahi açıdan herhangi bir sorun yaşanmıyor. Cerrahi tedavi ile fazla iz kalacak ise ışın tedavisi ile herhangi bir yan etki olmadan da tedaviler yapılabiliyor. Bunun yanında radyoterapi tedavisi ile de primer tedaviler yapılabilmektedir. Sırtta, alında ve yanakta görülen melanom bazal hücreli olduğunda tedaviler çok başarılı olabiliyor.

            Bu kanserden korunabilmek için UV ışınlarına maruz kalma durumlarını azaltmak en iyi çözüm olabilir.